Університет Яна Євангеліста Пуркінє

Університет імені Яна Євангеліста Пуркінє є сучасним науковим, освітнім і культурним центром Устецького краю і робить вагомий внесок у його розвиток.

СВОЮ ІСТОРІЮ УНІВЕРСИТЕТ ПОЧИНАЄ З 1954 РОКУ, КОЛИ БУЛА ЗАСНОВАНА ВИЩА ПЕДАГОГІЧНА ШКОЛА.

В 1959 році університет мав назву Педагогічного інституту, а вже в 1964 році був заснований Педагогічний факультет в Усті-над-Лабем. 28 вересня 1991 року в Усті-над-Лабем був створений Університет Яна Євангеліста Пуркінє, який нараховував три факультети та один інститут. На сьогоднішній день це вищий навчальний заклад, який включає в себе 8 факультетів та навчає більш неж 8500 студентів.

ФАКУЛЬТЕТИ

Соціально-економічний факультет

Соціально-економічний факультет є одним із факультетів, який спрямований на економічні та соціальні дослідження. Він був створений у 1991 році, і його основним завданням є підготовка кваліфікованих спеціалістів,  для державного та приватного секторів у рамках програм бакалаврату, магістратури та докторантури.

Факультет мистецтва та дизайну

З моменту заснування факультет має власний художньо-виробничий бренд, який співпрацює з промисловими та виробничими підприємствами, з культурними, діловими та багатьма іншими організаціями та установами. На факультеті мистецтва та дизайну в рамках навчальної програми «Образотворче мистецтво» студентам надаэться комплексна мистецька, теоретична та практична освіта. Факультет готуэ дизайнерів та графіків, фотографів, художників із фокусом на цифрові медіа та кураторів сучасного мистецтва.

Факультет машинобудування

Зараз на факультеті здійснюється підготовка техніко-економічних спеціалістів за освітньо-кваліфікаційними програмами та галузями навчання, що відповідають структурованим дослідженням від ступеня бакалавра через наступний ступінь магістра до докторського ступеня. Завдяки цим програмам і сферам навчання факультет повністю відповідає вимогам промислового сектора. Вся концепція факультету, щодо структури навчальних програм і напрямів навчання, орієнтована на виробничі компанії з метою забезпечення якісних кадрів з університетською освітою для всіх бізнес сфер на різних рівнях управління.

Факультет з вивчення навколишнього середоища

Факультет навколишнього середовища є засновницьким факультетом Університету Яна Євангеліста Пуркінє в Усті-над-Лабем. Він був заснований з метою освіти та досліджень у широкій галузі екології та охорони навколишнього середовища. Факультет приділяє особливу увагу вивченню причин порушення основних компонентів навколишнього середовища, можливостям і методам їх відновлення, а особливо профілактичним заходам у сфері створення та охорони навколишнього середовища.
Місією факультету є реалізація та розвиток вищої освіти за акредитованими освітніми програмами бакалавра, магістра та докторантури, здійснення та розвиток наукової, науково-дослідної, дослідно-конструкторської, інноваційної та іншої творчої діяльності у сфері охорони довкілля та в міждисциплінарних областях суміжних галузей.

Філософський факультет

Філософський факультет є факультетом університетського навчання та дослідження гуманітарних наук. У своїй роботі факультет орієнтується на оригінальну дослідницьку діяльність, намагаючись створити умови для якнайширшого доступу до вищої освіти. Попередником факультету був Інститут гуманітарних досліджень, який був створений наказом Вченої ради університету.
Місія факультету насамперед полягає у забезпеченні вищої освіти на всіх рівнях навчання – бакалаврату, магістратури та докторантури, для майбутніх експертів у галузі гуманітарних наук, а також для майбутніх викладачів початкової і старшої школи.
Навчання вчителів здійснюється у співпраці з педагогічним факультетом та іншими факультетами уныверситета, шляхом забезпечення галузевих дисциплін у навчальних програмах. Усі зазначені види та форми навчання методично розроблені відповідно до сучасних тенденцій розвитку вищої освіти.

Педагогічний факультет

Майже п’ятдесят років педагогічний факультет є науковим і культурно-просвітницьким центром регіону. Педагогічний факультет є найбільшим факультетом Університету Яна Євангеліста. Він готує студентів до здобуття педагогічних професій, тощо. На факультеті навчається 3400 студентів денної форми навчання та ще 600 студентів комбінованої форми. Їхню підготовку здійснюють 18 науково-педагогічних підрозділів (ЦПТО, Центр мовної підготовки, Центр міжкультурної освіти та відділ мультимедійних ресурсів).

Факультет природничих наук

Місія факультету – передача та розвиток знань у галузі природничих наук. Основна увага приділяється комп’ютерній фізиці, комп’ютерним методам та моделюванню, питанням методології молекулярного моделювання та їх застосування до проблем фізики, хімії та хімічної інженерії, моделюванню енергетичних процесів у сонячній атмосфері з акцентом на фізиці виверження, а також фізика плазми, хімія плазми, фізика тонких шарів і поверхонь, дослідження електрохімічних біосенсорів для аналізу навколишнього середовища, мікробіологія та біологія рослин і тварин, прикладна географія, географія середовища, ландшафтна екологія, ландшафтний синтез, ландшафтне планування та інструментальні методи аналітичної хімії.
Факультет також прагне значно посилити наукові дослідження в галузі природничих наук, щоб досягти більш активної участі в європейському науковому просторі та мережах міжнародного співробітництва. Факультет готує практиків, учителів для початкової та для старшої школи.

Факультет медичних досліджень

Факультет медичних досліджень, раніше Інститут медичних досліджень – є новою частиною Університета імені Яна Євангеліста Пуркінє, яка швидко розвивається. пропонує бакалаврські та магістерські програми навчання. Він з’явився в 2003 році з урахуванням нових вимог до навчання, в поєднанні з вимогами ЄС і медичних центрів. Щоб отримати ступінь бакалавра, абітурієнти можуть вибирати між навчальними програмами ерготерапії, фізіотерапії, педіатричної допомоги, акушерства, радіологічної допомоги, загального медсестринства та фельдшера. Подальше навчання в магістратурі можна завершити за програмами «Організація та розвиток медичних закладів» та «Викладання фахових предметів для медичних навчальних закладів».

Інші університети:

Зв'яжіться з нами