Університет Палацького в Оломоуці

Університет Палацького є одним із головних освітніх центрів Чехії. В університеті ведеться серйозна наукова діяльність. Університет Палацького був заснований ще у 16 столітті. Вісім факультетів університету пропонують 840 програм навчання на бакалавраті, в магістратурі та докторантурі.

Університет співпрацює з багатьма провідними університетами світу. Завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу в університеті представлено п’ять наукових центрів.

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Філософський факультет, заснований у 1946 році, пропонує студентам більш ніж 600 спеціалізацій широко спектру: гуманітрані та соціальні науки, лінгвістика та мистецтво.

Бакалаврат:

 • Англійська філологія
 • Англійська мова з акцентом на усний та письмовий переклад
 • Китайська філологія
 • Французька філологія
 • Французька філологія зі спеціалізацією в прикладній економіці
 • Індонезійські дослідження
 • Італійська філологія
 • Японська філологія
 • Кореєзнавство
 • Латинська філологія
 • Німецька мова з акцентом на усний та письмовий переклад
 • Німецька філологія
 • Польська філологія
 • Польська філологія зі спеціалізацією переклад та господарська практика
 • Португальська філологія
 • Практична голландська філологія
 • Іспанська філологія
 • Українська філологія
 • Українська філологія зі спеціалізацією переклад та господарська практика
 • В’єтнамська філологія
 • Чеська філологія
 • Чеська філологія з акцентом на редакторську роботу в ЗМІ
 • Економіко-управлінські дослідження
 • Філософія
 • Релігієзнавство
 • Археологія
 • Архівознавство
 • Історичні науки
 • Юдаїка. Єврейство та Ізраїль
 • Журналістика
 • Андрагогіка
 • Андрагогіка зі спеціалізацією на особистий розвиток
 • Управління освітніми закладами
 • Лінгвістика та цифрові гуманітарні науки
 • Загальне мовознавство і теорія комунікації
 • Європейські дослідження та дипломатія
 • Міжнародні відносини та безпека
 • Політична комуникація та політичний маркетинг
 • Політологія
 • Психологія
 • Культурна антропологія
 • Соціальна робота
 • Міграційні дослідження
 • Соціологія
 • Театрознавство
 • Кінознавство
 • Музикознавство
 • Телевізійні та радіо дослідження
 • Теорія та історія образотворчого мистецтва
 • Мистецтвознавство

Магістратура:

 • Англійська філологія
 • Англійська мова з акцентом на усний та письмовий переклад
 • Азіатські дослідження
 • Азіатські дослідження зі спеціалізацією на китайській мові та культурі
 • Азіатські дослідження зі спеціалізацією на індонезійській мові та культурі
 • Азіатські дослідження зі спеціалізацією на японській мові та культурі
 • Азіатські дослідження зі спеціалізацією на корейській мові та культурі
 • Азіатські дослідження зі спеціалізацією на в’єтнамській мові та культурі
 • Французька філологія
 • Французька мова зі спеціалізацією на усному та письмовому перекладі
 • Італійська філологія
 • Італійська мова та італійська культура
 • Латинська філологія
 • Німецька мова з акцентом на усний та письмовий переклад
 • Німецька філологія
 • Нідерландська філологія
 • Польська філологія
 • Польська філологія зі спеціалізацією переклад
 • Португальська філологія
 • Іспанська філологія
 • Іспанська філологія з акцентом на усний та письмовий переклад
 • Українська філологія
 • Редакторсько-видавнича практика
 • Філософія
 • Релігієзнавство
 • Археологія
 • Історичні науки
 • Юдаїка. Історія та культура євреїв
 • Медіа дослідження
 • Медіа дослідження зі спеціалізацією в галузі комунікації
 • Медіа дослідження зі спеціалізацією в культурології
 • Медіа дослідження зі спеціалізацією в журналістиці
 • Андрагогіка
 • Загальне мовознавство
 • Європейський Союз
 • Політичній аналіз і стратегія
 • Управління та демократія
 • Дослідження війни та миру
 • Психологія
 • Культурна антропологія
 • Менеджмент науки
 • Соціологія
 • Театрознавство
 • Кінознавство
 • Музикознавство
 • Телевізійні та радіо дослідження
 • Теорія та історія образотворчого мистецтва
 • Теорія та історія образотворчого мистецтва зі спеціалізацією збереження спадщини

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Педагогіний факультет надає вищу освіту майбутнім учителям та іншим педагогічним працівникам для різних типів дитячих садків, початкових і середніх шкіл, шкільних і позашкільних навчальних закладів. Він також зосереджений на підготовці працівників сфери державного управління та самоврядування.

Бакалаврат:

 • Соціальна педагогіка зі спеціалізацією:
  – навчання у вільному часі
  – профілактика соціально-патологічних явищ
 • Педагогічна діяльність
 • Педагогічна діяльність – спеціальна педагогіка
 • Спеціальна педагогіка зі спеціалізацією:
  – андрагогіка
  – драматерапія
  – втручання
  – ранній вік
 • Англійська мова з акцентом на освіту
 • Чеська мова та література з акцентом на освіту
 • Природнича та екологічна освіта
 • Історія з акцентом на освіту
 • Музична культура з упором на виховання
 • Інформаційні технології з акцентом на освіту
 • Математика з акцентом на освіту
 • Німецька мова з акцентом на освіту
 • Соціальні науки з акцентом на освіту
 • Художня творчість з акцентом на освіту
 • Санітарна освіта
 • Технологія практична діяльність з акцентом на освіту
 • Викладання практичної та професійної підготовки
 • Викладання для дитячих садків

Магістратура:

 • Викладання для початкової школи
 • Логопед
 • Дошкільна педагогіка
 • Соціальна педагогіка:
  – проектування та менеджмент
  – навчальні консултації
 • Організація вільного часу
 • Спеціальна педагогіка – консультування
 • Спеціальна педагогіка – драматерапія
 • Освіта в галузі культури
 • Викладання англійської мови для початкової школи
 • Викладання чеської мови та літератури для для середньої школи
 • Музичне виховання для загальноосвітніх шкіл та для середньої школи
 • Викладання інформатики для для середньої школи
 • Викладання математики для для середньої школи
 • Викладання німецької мови для початкової школи
 • Викладання природознавства та екологічної освіти для для середньої школи
 • Санітарна освіта для середньої школи
 • Викладання образотворчого мистецтва для середньої школи та професійно-технічних училищ
 • Викладання основ суспільствознавства та громадянознавства для середньої школи
 • Викладання технології та практичної діяльности для середньої школи
 • Викладання фахових дисциплін для медичних вузів

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Медичний факультет почав свою діяльність у 1947 році як один із чотирьох факультетів Оломоуцького університету, який був відновлений у 1946 році під назвою Університет Палацького. Факультет забезпечує перш за все навчання в магістратурі та докторантурі, а також безперервну освіту впродовж життя, в тому числі програму «Університет третього віку».

Магістерські програми:

 • Загальна медицина (6 років)
 • Стоматологія (5 років)

Магістратура:

 • Громадська охорона здоров’я (2 роки)

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Факультет фізичного фиховання складається з восьми кафедр: кафедри прикладної рухової діяльності, кафедри фізіотерапії, кафедри природничих наук у кіноантропології, кафедри рекреації, кафедри соціальних наук у кіноантропології та кафедри спорту, а також Інститут активного способу життя та Центр застосування BALUO.

Бакалаврат:

 • Викладання фізичної культури
 • Тренер
 • Спортивний менеджмент
 • Проблематика захисту населення
 • Рекреологія
 • Спеціальна педагогіка фізичного виховання і спорту
 • Фізіотерапія
 • Професійний спорт

Магістратура:

 • Прикладна фізіотерапія
 • Прикладна фізична культура
 • Рекреологія
 • Фізичне виховання зі спеціалізациєю
 • Спортивний тренер та менеджмент у сфері спорту

ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Природничий факультет є науково-орієнтованим факультетом. Пропонує навчання за бакалаврськими, магістерськими та докторськими програмами навчання з різних галузей математики та інформатики, фізики, хімії, біології та екології, наук про Землю, включаючи навчальні програми, спрямовані на підготовку майбутніх учителів природничих наук.

Бакалаврат:

 • Прикладна фізика
 • Прикладна хімія
 • Прикладна математика
  – Data Science
  – математика в господарській практиці
  – промислова математика
 • Біонеорганічна хімія
 • Біофізика
  – молекулярна біофізика
  – загальна біофізика
 • Біохімія
 • Біоінформатика
 • Біологія та екологія
 • Біоорганічна хімія та хімічна біологія
 • Біотехнологія та генна інженерія
 • Нарисна геометрія
  Цифрова та приладова оптика
 • Екологія та охорона навколишнього середовища
 • Екологічна геологія
 • Екологічні ризики та зміна клімату
 • Експериментальна біологія
  – експерементальна біологія рослин
 • Фізика
 • Географія
 • Геоінформатика і картографія
 • Геологія та охорона навколишнього середовища
 • Хімія
 • Хімія – спеціаліст аналітик
 • Інформаційні технології
 • Інформатика
 • Математика
 • Міжнародний розвиток та дослідження навколишнього середовища
 • Молекулярна та клітинна біологія
 • Хімія наноматеріалів
 • Нанотехнології
 • Загальна фізика та математична фізика
 • Оптика та оптоелектроніка
 • Оптометрія
 • Інструментальна та комп’ютерна фізика

Магістратура:

 • Аналітична хімія
 • Неорганічна та біонеорганічна хімія – спеціалізація Неорганічні матеріали
 • Неорганічна та біонеорганічна хімія – спеціалізація Біонеорганічна хімія
 • Прикладна фізика
 • Прикладна інформатика – спеціалізація Розробка програмного забезпечення
 • Прикладна математика
 • Біофізика
 • Біохімія
 • Біоінформатика
 • Біоорганічна хімія та хімічна біологія
 • Біотехнологія та генна інженерія
 • Ботаніка
 • Цифрова та приладова оптика
 • Екологія та охорона навколишнього середовища
 • Екологічна геологія
 • Експериментальна біологія рослин
 • Фітопатологія
 • Фізична хімія
 • Географія та регіональний розвиток
 • Геоінформатика і картографія
 • Гідробіологія
 • Інформатика – спеціалізація Загальна інформатика
 • Інформатика – спеціалізація Штучний інтелект
 • Міжнародний розвиток та дослідження навколишнього середовища
 • Молекулярна та клітинна біологія
 • Хімія наноматеріалів
 • Нанотехнології
 • Загальна фізика та математична фізика
 • Охорона та створення ландшафту
 • Оптика та оптоелектроніка
 • Оптометрія
 • Органічна хімія
 • Зоологія

КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКИЙ ТЕОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кирило-Мефодіївський теологічний факультет є однією з провідних науково-дослідних установ у галузі теології та суміжних галузей у Чеській Республіці.

Бакалаврат:

 • Соціальна робота
 • Соціальна робота з дітьми та молоддю
 • Міжнародна соціально-гуманітарна робота
 • Соціальна педагогіка
 • Етика і культура в медіакомунікації
 • Релігія з акцентом на освіту

Магістратура:

 • Католицька теологія (5 років)
 • Соціальна педагогіка
 • Соціальна робота – спеціалізація Соціальна робота з сім’єю
 • Прикладна психотерапія та інновації в соціальній роботі
 • Викладання релігії

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Юридичний факультет Університету Палацького продовжує багатовікову традицію вищої юридичної освіти в Оломоуці. Його сучасна історія почалася в 1991 році, коли він був створений як перший післяреволюційний юридичний факультет у тодішній Чехословаччині.

Бакалаврат:

 • Право в державному управлінні

Магістратура:

 • Право та юриспруденція (5 років)
 • Європейське право та політика ЄС

ФАКУЛЬТЕТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Факультет був заснований у 2008 році шляхом відділення медичних і немедичних напрямків медичного факультету Університету Палацького в Оломоуці. Це наймолодший факультет Оломоуцького університету. На момент заснування факультет мав шість інститутів, зараз він складається з 8 інститутів та 2 центрів.

Бакалаврат:

 • Ерготерапія
 • Фізіотерапія
 • Охорона та зміцнення здоров’я
 • Педіатрична сестринська справа
 • Акушерство
 • Радіологічний асистент
 • Загальне медсестринство
 • Фельдшер

Магістратура:

 • Прикладна фізіотерапія
 • Інтенсивна терапія в акушерстві
 • Організація та управління в охороні здоров’я
 • Спеціалізація в медсестринстві
 • Технологія візуалізації в променевій діагностиці

Всі університети:

Зв'яжіться з нами